Friday, 2 March 2012

 Cara Pemasangan Pagar Ghoib Dengan Media Batu

Tentunya benda yang akan dijadikan sarana sebagai pagar ghoib harus diAsma’ atau diberi doa terlebih dahulu. Caranya sebagai berikut:

    Sediakan batu biasa dan batu pengasah senjata tajam (ungkal).
    Kedua batu tersebut lalu dibacakan Surat Al Fiil 40 x  dan Surat Alam Nasyrah 40 x.
    Setiap mendapat 10 kali bacaan lalu ditiupkan ke kedua batu tersebut.
    Setelah selesai dibacakan 40 kali, cara pemakaiannya dua batu tersebut dipendam ditengah-tengah rumah.

InsyaAllah setiap pencuri atau orang yang bermaksud jahat yang ingin mengganggu rumah tersebut akan menjadi bingung. Jika menghadapi orang seperti itu jangan sekali-kali disakiti / digebuki. Temuilah dengan hati lapang serta nasehati jika perlu berilah makan. Insya Allah mereka akan sadar.

*** Pemasangan Pagar Ghoib Dengan Media Bambu Kuning

Pagar ghoib dengan media bambu Kuning ini cukup ampuh khususnya untuk menangkal pencuri dan orang-orang yang berniat jahat.

Tata caranya :

    Sediakan Bambu Kuning sebesar jari dengan panjang kira-kira 10 cm.
    Bacakan Asma berikut ini sebanyak 1000 kali :”Wa ja’alnaa mim baini aidiihim saddaw, wa min kholfihim saddan, fa agh-syainaahum, fahum laa yubshiruun.” (Artinya : “Dan Kami adakan dihadapan mereka dinding dan dibelakang mereka dinding pula, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat)
    Setelah selesai membaca 1000 x, kemudian membaca: “Ya Allah, hamba memohon berkah dari ayat Yasiin ini, lindungilah tempat/rumah kami dari mereka orang-orang yang berniat jahat dan merugikan. Jadilah aman Sentosa karena Allah Ta’ala”.
    Lalu tiup bambu kuning tersebut 3 kali.
    Kemudian tancapkan Batang bambu Kuning ini dirumah atau pekarangan yang akan di pasangi Pagar Ghoib. Bisa juga dipasang di bagian atas rumah (kayu atap).

Ketika menancapkannya sambil membaca Asma’ ayat Yasiin (Wa ja’alnaa …dst) seperti diatas tadi.

No comments:

Post a Comment